GRÖNT LJUS FÖR ALLWIN. Länsstyrelsen och Revisorer har granskat vår organisation och räkenskaper, samt Livsmedelsverket ger den allmännyttiga stiftelse GE och dess dotterbolag Allwin grönt ljus. Ibland slinter även journalister med pennan.

Vinnaremblem Årets Entreprenör

Slarv är i sig inget brott.   Allwin och Stiftelsen GE är nöjd med den professionella tillsynen av vår organisation, …
Läs mer