GRÖNT LJUS FÖR ALLWIN. Länsstyrelsen och Revisorer har granskat vår organisation och räkenskaper, samt Livsmedelsverket ger den allmännyttiga stiftelse GE och dess dotterbolag Allwin grönt ljus. Ibland slinter även journalister med pennan.

Vinnaremblem Årets Entreprenör

  Allwin AB och Stiftelsen GE är nöjd med den professionella tillsynen av vår organisation, innovation och räkenskaper som Länsstyrelsen …
Läs mer